SİTE: Ana Sayfa
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Arama

Hamileler Kulübü

DDB-Doğal Doğum Bilinci Nedir ?

Doğal Doğum Bilinci, kadınlarımızın bebeklerini tamamen doğal yollar ile ve gerçekten gerekmedikçe müdahale edilmeksizin doğurabilmesi için, gereken destek ve önlemlerle güvenliğinin sağlanması kaydıyla, tamamen doğuma, anneye ve bebeğe duyulan saygının gözetildiği bir harekettir; yani Doğumlarımıza Sahip Çıkma konusunda bilinçlenme hareketidir.

Doğum hakkında dimağlara yılladır kazınmış olan "acı", "korku", "panik" ve yanlış pek çok önyargının artık yıkılması gerekmektedir. Bunda en büyük rolü oynayacak olan kadındır ve kadın artık "doğum" dendiği zaman kendisi için en iyi olacağını sandığı yöntemi değil, bebeği için en iyi olacak olanı istemenin önemini bilmeli ve bunun için de tam anlamıyla bilinçlenmelidir. Kadın, bebeğinin en doğal olan yolla dünyaya gelmesinin bebeğine ve kendisine katacağı pozitif etkileri bilme hakkına sahiptir ancak bu konuda bilinçlendirici yayın, eğitim vb. den öte, caydırıcı ve korkutucu yönlendirmelerin çokluğu söz konusudur.

DOĞAL DOĞUM BİLİNCİ OLUŞUMUNUN AMACI NEDİR?

Doğal Doğum Bilincinin hatırlatılmasındaki amacı, toplumu, özellikle de anne ve babaları doğumun doğal olmasının önemi ve tekniği hakkında bilinçlendirmek, kalıplaşmış ve korkunun beslendiği kalıpları kırmaktır. Toplumları gerçek değerlerini kaybetmemiş bir toplum olarak güçlü kılmanın en önemli yolu, anne bebek arasındaki bağları ve dolayısıyla da aile bağlarını kuvvetlendirmektir. Bu bağların en güçlü ve en derin olanı hamilelikte ve doğum sırasında anneyle bebek arasında kurulabilir. Sonrasında kazanılabilecek güçlü diğer bağlar da ailesel ve toplumsal değerler ile ve sevgiyle saygıyla kazanılır.

DOĞAL DOĞUM BİLİNCİNİN KAPSAMI NEDİR?

Doğal Doğum Bilinci= DDB, bir özümüzde varolanı hatırlama hareketidir.. Bu bilinçlenme akademik desteklerle güç kazanabilir. Toplumsal oluşumlar ve akademik desteklerin birlikteliğiyle DDB olması gereken seviyede doğal doğum oranlarına ulaşılmasını sağlayabilecektir kanaatindeyim.. Bu konuda düzenlenebilecek seminerler, toplantılar, oturumlar, programlar, yazılı görsel basın destekleri ve en önemlisi de doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın desteği ile toplumun bu yönde bilinçlenmesi ve kadınlarımızı da desteklemesi mümkün olabilecektir.
DOĞAL DOĞUM BİLİNCİ (DDB) ÇALIŞMALARI NASIL BAŞLADI?

Doğal Doğumun önemi ve kadınlarımızın bilinçlendirilmesi hakkında çalışmaların seminerler düzenlenerek bir rutine oturtulmasında OP. DR. HAKAN ÇOKER'in çok büyük özverisi ve başarısı söz konusudur. Op. Dr. Hakan Çoker, Marmaris'te oluşturduğu Ametist Hamile Eğitim Merkezi bünyesinde yaptığı çalışmaları ülke çapında yaymaya çalışırken, ona inanan destekçileriyle kurslarını başka şehirlerde de gerçekleştirmeye başladı. O dönemde benimle girdiği iletişim, bu yönde olan kuvvetli bir etkileşimi de başlattı. Istanbul' da yaptığımız 3 ayrı seminer ve bu seminerler dışında Hamileler Kulübümüzde rutin derslerimin oluşturduğu potansiyele, aynı dönemde İstanbul'un Avrupa yakasında başka destekçilerin de Op. Dr. Hakan Çoker ile beraber yaptığı eğitimler hacim kazandırmaya başladı. Kıbrıs, İzmir, Ankara eğitimleri bu yönde inanan ve çalışan sayısını her geçen gün arttırırken Dr. Hakan Çoker bu konuda gerçek bir lider olmuştu zaten.

Dr. Hakan Çoker'in başlattığı çalışmaların büyüyerek devamı konusunda organizasyonlar ve eğitimlerin sürekliliği adına bir hareketin başlaması gerekliliğine olan inancımı sık sık dile getirdiğim süre boyunca konunun kişisel değil toplumsal boyut kazanmasında başrolü üstlenme düşüncesinde değildim açıkçası. Ancak diğer çalışmalarımın da bir bütünlük kazandığı bu dönemde HAMİLELER KULÜBÜ nü portal haline getirmemin sırası gelmişti. Doğal Doğum için süregelen çalışmalarımızın bir hüviyet kazanması adına DOĞAL DOĞUM BİLİNCİ adını verdiğim bu çalışmayı başlattım.

Bu harekette ülkemizde bize yol gösteren kişi, doktorumuz Hakan Çoker ‘ dir. Benimle ve diğer tüm destekçilerle doğal doğumun sadece ulaşması gereken seviyeye çıkması hedeflenmektir.

Bu hareket, hastanelerimizi, doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı ve uygulamalarını kötülemek için değil, onlardan da destek görmek için başlatılmıştır. Doğumda yapılan tüm müdahalelerin, yapılması gerekliliği söz konusu olduğunda, ne kadar değerli olduğu hepimizin malumudur. Tüm tıbbi müdahaleler, doğumda ihtiyaç duyulması halinde en büyük hayat sigortalarımızdır. Dolayısıyla bu müdahalelerde doktorlarımızın uzmanlığı tartışılamaz. Bilinçlenme hareketimiz toplum düzeyinde güç kazandıkça, pek çok tıbbi müdahale için de doktorlarımızın mecburi yaklaşımları olmayacaktır zaten.

Çünkü korku ile adrenalin düzeyi yükselmiş bir anne ile değil, yaşadıklarını hissedebilen bir anne ile doğumda bulunmanın onlara da yaşatacağı güzel duygular mesleki sevgilerini eminim büyük ölçüde arttıracaktır. Her bir doktorumuzun ve ebemizin, her sağlık kurumu çalışanımızın, içinde bulunduğumuzun toplumun bir parçası olduğu düşünüldüğünde, onların da yıllarca bilinçaltına empoze edilmiş olan "doğum-sancı" eşleştirmesi ile olaya yaklaşabilirliği mümkündür.

Bu nedenle DOĞAL DOĞUM BİLİNCİ ile başarmaya çalıştığımız asıl gerçek , doğumun sancı ile eşleştirilmesini unutturmak ve doğumun doğallığının sadece SEVGİ ile anılabileceğinin altını çizerek bilinçlere yerleştirmektir. Doğuma saygı, anneye ve bebeğe saygı, doğumun temelindeki SEVGİ ye saygı ön koşuldur. Tüm müdahaleler ise sadece bebeğin ve annenin sağlığı için gereklilik halinde kullanılabilirliği olan büyük desteklerdir.

JALE DURAL